FiBS-Pedagógia

 

 

A FIBS pedagógia fontos dolgokra helyezi a hangsúlyt az oktatás területén.

Professzionális oktatási rendszert foglal magában és az ember teljes körű fejlesztését minden szempontból -  fizikailag, intellektuálisan, érzelmileg, szociálisan, művészileg és spirituálisan. 

A FiBS kifejlesztett egy reformpedagógiai koncepciót. Ez megfelel a mai kor követelményeinek, melyeket a nevelésben és iskolákban a gyermekek és fiatalok elé állítanak. Magában foglalja az élet magasztosabb értékeit, mint az erkölcsös életmódot, barátságos viselkedést és spirituális tudatosságot. A valódi képzés lényege és alapja az interkulturális és vallások közötti nevelés.

A FIBS pedagógia révén szeretnénk hozzájárulni, hogy a szeretet üzenetével megvalósuljon a békés együttélés a világban, melynek alapja a spiritualitás. Az érdeklődés szakadatlanul növekszik a spiritualitás után. Az embereket ámulatba ejti, megigézi a spirituális hagyományok életbölcsessége. Egyre többen mélyülnek bele és az összes embert spirituális lényként kezdik tisztelni és szeretni.

Spiritualitás a tudomány, mely kibontakoztatja az ember felsőbb tudatát, hogy képessé váljék megérteni az isteni terv működését.

 

 

A tudomány vívmányai megelőzték spirituális erőnket.

Az eredmény: távirányítású rakéták és félrevezetett emberek.

Martin Luther King

 

A benső energia olyan, mint egy  vízzel teli nagynyomású tartály,

mely arra vár, hogy megcsapolják. Fúrjunk egy lyukat, s

az isteni víz kilövell belőle. Ezután életünk száraz sivataga

virágzó óázissá változik át, és a háborúk sújtotta világunk

igazi földi mennyországgá.

Dr. Robert Muller, az ENSZ egykori főtitkára


A nagy változások és átalakulási folyamatok idejét éljük, mely az egész emberiséget érinti, az iskolarendszert is. A
mostani hatalmas követelményeknek a jelenlegi oktatási rendszer egyre kevésbé tud megfeleni.

Rohanó, globális hálózatú és technikailag fejlett világunk magasan fejlett etikus nevelést követelne. Nagy felelősségtudatot és az érzelmek kezelésének képességeivel rendelkező szociális kompetenciát, hogy könnyebben megbirkózhassunk az életben adódó kihívásokkal és nehézségekkel. A bizonytalanság, félelem és állandó változás korában élünk. Mindemellett a tudás körülbelül két-három évente megduplázódik.

  

 

Új értékek

A gyermekek és fiatalok tájékozódnak, és keresik életük értelmét. A mai, túl gyorsan változó világban azonban a tanárok, nevelők és szülők sokszorosan túlterheltek. Így nehéz feladat nekik egy irányt adó és támaszt ígérő értékrendszer közvetítése, mely őszinteségen, erőszakmentességen, tiszteleten, közösségi szellemen és szereteten alapul.

Általában a gyemekkor legfontosabb része elvész, vagyis, hogy saját érzékeikkel észleljék önmagukat a világban, és fedezzék fel a világot önmaguk körül. A legtöbb információt a tv, számítógép, mobiltelefon, okostelefon zúdítja ránk - melyek mind technikai ingerek. A gyermekeknek és fiataloknak szüksége van a gyorsan növekvő túlstimulálás, ingerlés ellensúlyozására. A külső áradatot már nem tudják kellőképpen feldolgozni, mert a történésekbe nem avatkoznak bele, csak külső szemlélőként vesznek részt benne. Ily módon kialakul bennük a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság, a türelmetlenség és unalom érzése. Nem képesek saját erejük kifejlesztésére.

Hogy a gyermek maradéktalan teljesítőképességét kibontakoztathassuk, szükséges megtanítanunk a szociális készséget, érzelmi intelligenciát és spiritualitást.

Tartsuk tiszteletben a gyermekek és ifjak személyiségét, kezeljük őket tapintatosan, kísérjük őket fejlődésük útján szeretettel és segítőkészen, következetesen figyelembe véve szükségleteiket.

Ösztönözzük, támogassuk és legyen elsődleges szempont a gyermekek növekedése és fejlődése!
Ahogyan a jó gazda készíti elő a talajt, látja el elegendő tápanyaggal és vízzel, védi a külső veszélyektől, melyben így a mag kisarjad és a növény cseperedni kezd. De a gazda nem határozza meg, hogy a növény mikor és hogyan eresszen gyökeret, növesszen szárat, leveleket, hozzon virágot és érleljen gyümölcsöt. Hasonlóan hozzák magukkal a gyermekek saját emberi fejlődési programjukat.

A gyermekek önmaguk fedezzék fel természetes adottságaikat és építsék velük közösségüket! Ezután átélhetik a sokszínű és dinamizmussal teli élet csodáját.

 

 

 

Pedagógiai küldetés

A FiBS pedagógia magas színvonalú, etikai értékeken alapuló tanár továbbképzést kínál, melynek célja, úgy a tanárok és diákok között, mint a tantestületen belül, a több tisztelet, udvariasság, figyelmesség, megbecsülés és egy bensőséges, meghitt  kommunikáció megvalósítása. Így az oktatás minősége és az iskola vezetése lényegesen javul, a tanulás hatékonysága nő és a szociális viselkedés az iskolában, az oktatásban harmonikusabb lesz. Ennek hatása pedig, tanároknak és tanulóknak egyaránt, a stressz-mentes tanítás. A diákok jobban tudnak koncentrálni és csökken a konfliktusok lehetősége.

A tanároknak nagy a felelősségük és egyben feladatuk, hogy megtanítsák a gyermekeknek és kamaszoknak, mi a különbség a helyes és helytelen, igaz és hamis, jó és rossz között. A helyes fogalma alatt azt értjük, ami jobb emberré tesz és hozzásegít bennünket, hogy e világot a béke és harmónia otthonává alakítsuk át.

Ha gyermekeinknek békés világot szeretnénk, akkor váljunk értékes példaképpé, aki nem bírál állandóan, és nem ítélkezik emberekről, mert azok más valláshoz, kultúrához, nemzethez tartoznak vagy eltérő a bőrszínük. Inkább arra hívjuk fel a figyelmüket, hogy a különbözőség a teremtés szépségének része, akárcsak a természetben előforduló különböző színű, méretű, illatú virágok. Jobb tehát elfogadnunk, tisztelnünk egymást és hálásnak lennünk az emberek közötti különbségekért. Az élet ajándék, isteni csoda.

 
Biztosítsuk a gyermekeknek az időt, amikor csendben lehetnek és meditálhatnak, hogy felfedezhessék a mindenkiben megtalálható, benső spirituális bőséget. Ez pedig tudatára ébreszt, minden ember ugyanabból az isteni fényből ered. Így könnyebben fejlődhet ki szeretetünk mindenki iránt.

Iskolában a napi rendszeres meditáció azonnal észrevehető, békés hangulatot teremt, tanárnak, diáknak egyaránt.

 

 

Béketeremtés

Szükségünk van a békét közvetítő nemzedékre, kik mindenki iránt szeretettel, tisztelettel telítettek, és készen állnak értékeket közvetíteni a társadalom számára. Mindez növeli önbecsülésüket, önbizalmukat és öntudatukat. 

Annak érdekében, hogy a gyermekek a világ felelősségteljes polgáraivá váljanak, létfontosságú a szívet - lelket foglalkoztató, isteni erőbe vetett, bizalomra alapuló nevelés. Így ráébredhetnek, hogy tetteik ne csak önmagukért és önmagukban legyenek jók, hanem használjanak másoknak is, az iskolájuknak, a családjuknak és a környezetüknek.
 

A FIBS pedagógia váljék mindenki számára látható ragyogó csillaggá, mely utat mutató példaként hat, és változtatja meg minden egyén tudatát!

 

 

 

Mi szeretnénk hátrahagyni a gyermekeknek és a fiatalságnak - a háború, erőszak és gyűlölet világát? Vagy a béke és szeretet földjét? Mindannyian alakítjuk, formáljuk azt. Példaképek vagyunk. Már nem ülhetünk ölbe tett kézzel és szemlélhetjük tétlenül a világ égését, megsemmisülését. Törekedjünk teljes erőből és szeretetből, Isten eszközeként, követendő példává válni!

   

A 2006. évi Béke-Nobeldíjas Muhammad Yunustól kérdezte Leoni - egy 14 éves lány:
"Ön szerint melyek a legfontosabb megtanulandó dolgok a mai gyermekek számára, hogy jól felkészülhessenek az életre?"
Válasz:"Van valami, amit a legfontosabbnak tartok minden gyermek számára. Ez nem valaminek a megtanulása. hanem a gondolkodás. Azon töprengjetek, mit kívántok! Milyen világot akartok felépíteni? Tudnotok kell és egyetlen gyermek se felejtse el: mi nemcsak vendégek vagyunk itt, hanem ennek a világnak alkotói is. S ha ezt megtesszük, milyen legyen az eredmény? Melyik részéhez akarok én hozzájárulni? Először bármit megtehetek gondolatban. Később felírhatom, ez az első és második. Azután kiragaszthatom a falra, majd - és ez döntő fontosságú - el kell kezdenem dolgozni érte. És ekkor megtörténik, megvalósul!"

 

"Számomra a gyermekekben olyan nagy bölcsesség és tudás rejlik, valami nagyszerű, mely újra és újra mélyen megérint. Ha sikerül, ameddig csak lehet, megtartani tökéletességüket és hinni ebben, akkor a gyermekek önbizalmat nyernek és kifejleszthetik, gyarapíthatják saját képességeiket. Sokat tehetünk értük és adhatunk nekik, amennyiben a szülők és tanárok példamutatásuk fontosságának tudatában vannak és naponta következetesen maguk is gyakorolják.

Tartsuk éberen a gyermekek kíváncsiságát és érdeklődését! Elevenek és lelkesek ők minden tekintetben!

Ekkor boldogok lesznek gyermekeink."

Sieglinde Mühlberger

 

A szeretetteljes békés együttélés,
fényessé varázsolja a gyermekszemet.