Tanár továbbképzés

tanúsított „FiBS-tanulási tanácsadóvá“

 

professzionális, teljeskörű, gyakorlatias
  tanárok, pedagógusok, nevelők részére

 

Ennek a szakmai továbbképzésnek célja, a gyermekeket a FiBS pedagógia elvei szerint tanítani és felelősségteljes, példamutató személyiségekké nevelni.

 

A FIBS továbbképzés előnyei

A mai felgyorsult időben ennek az innovatív továbbképzésnek súlypontja, alapja és különlegesen fontos eleme: tudatképzés és személyiségfejlesztés, szeretetteljes, figyelmes közösségi viselkedés, etikus és spirituális értékek továbbadása, -től-ig kommunikáció, csendgyakorlatok és meditáció.

Mindezek a gyermekekkel és serdülőkkel végzett sok éves gyakorlati tapasztalatokon alapulnak; gyorsan és pontosan átvehetők és hitelesen továbbadhatók a diákoknak.

 

Ennek kihatása: a tanulás hatékonysága, az önbecsülés jelentős növekedése, a szociális magatartás nagyfokú javulása, valamint az önálló tanulás és tettrekészség kifejlődése. A FiBS lényegének megvalósításával érezhetően csökken a stressz, az iskolai, óvodai és otthoni légkör békésebbé, harmónikusabbá és több örömmel telítetté válik. A diákok koncentrációja, figyelme és ébersége javul, a mások iránti tisztelet és megbecsülés a mindennapi érintkezések során észrevehetően erősödik.

A pedagógusok, tanárok, nevelők pozitív visszajelzései a FiBS tanár továbbképzés elvégzése után, megerősítik annak teljeskörű előnyeit és hasznosságát.

 

 

A FIBS tanár továbképzés összesen

hat szeminárium és két képzési napból áll.

 

 

A hat modul tartalma:

 

1. modul:

FiBS filozófia, tudatfejlesztés és spiritualitás, önbecsülés és önbizalom erősítése és javítása.

Test, szellem, lélek harmóniája koncentrációs, csönd gyakorlatokkal és meditációval.

 

2. modul:

Etikus-spirituális nevelés, tisztelet, figyelmesség, erőszakmentesség,
őszinteség, hála, elégedettség, szeretet minden élet iránt,

önzetlen szolgálat, egészséges és tudatos táplálkozás, gondolat hatalma.

 

Modul 3

3. modul:

Utak a félelem és stressz-mentes tanításhoz, szorongás és stresszcsökkentés, agresszió kezelés, bensőséges kommunikáció, erőszakmentes konfliktuskezelés, béke megteremtése

 

Modul 4

4. modul:

Agyféltekék által irányított tanulás, figyelembe véve a különböző tanulási stílusokat - vizuális, auditív, taktilis, kinesztetikus és a preferált agyféltek.

 

Modul 5

5. modul:

Érzések kezelése, ön-elfogadás, érzelmi kompetencia a tranzakcióanalízis módszerével - segítségnyújtás a FIBS érzelem kártyakészlettel és a hozzátartozó hangulat lapokkal

 

Modul 6

6. modul:

Függőség elemzése, szenvedélymegelőzés és a gyermekszívek gyógyításának módjai

Ismétlés és a modulok tartalmának
elmélyítése.

 

 

  

A képzés kiegészítéseként és kézikönyvként  modulonként minden résztvevő megkap egy kb. 60 oldalas tankönyvet - sok gyakorlati példával. Mind a hat FiBS-modul és a két tréningnap elvégzése, valamint egy záróbeszámoló beküldése után a résztvevők  "FiBS  tanítási tanácsadó" tanúsítványt kapnak.

A FIBS tanár továbbképzést eddig összesen 446 tanár, pedagógus, hitoktató és nevelő végezte el Ausztriában, Németországban, Svájcban és Magyarországon.
Ezekből 85 résztvevő kapott a záróbeszámoló beküldése után "FIBS tanítási tanácsadó" tanúsítványt. 

Mindent, amit egy gyermek vagy felnőtt tesz, jelenlegi tudatállapotának kifejezése. Ha azt akarjuk, hogy a gyermekek példamutató személyiségekké váljanak, akkor mindenek előtt  példaértékű tanárokká és szülőkké kell válnunk. A továbbított benyomások nagy hatással vannak a gyermekekre.