Visszajelzések

 

Az innovatív FiBS pedagógia koncepciója a tudásközvetítés, etika és spiritualitás optimális kombinációja. Az iskolában a viselkedést és a diákok tanulási eredményeit jelentősen javítja a FIBS pedagógia alkalmazása:

      

     a tanulás elsajátítása

     szociális kompetencia

     érzelmi képzettség

     konzentrációs képesség

     együttműködés, összetartás

     konfliktusmegelőzés és -megoldás 

     tanár-diák-szülő összefogás

 

Ezt a pozitív fejlődést alátámasztják a széleskörű, sok év alatt szerzett tapasztalatok, valamint erősítik a szemináriumok és tanár továbbképzések visszajelzései.

 

 

Tanúsítvánnyal ellátott osztrák és német

FiBS tanári tanácsadók személyes tapasztalatai

 

Kivonatok a záró beszámolókból:

 

HOL. B.J. – középiskolai igazgatónő, okleveles pedagógus

A szemináriumsorozat alatt felismertem, hogy a FiBS pedagógia tartalma ifjúságunk számára nagyon nagy jelentőséggel bír.

Nekem mindig nagyon fontos volt a serdülőkkel való teljes körű foglalkozás.

Különösen a 10-14 éves gyermekeknek van nagy szükségük a minden körülmények közötti megértésünkre. A szemináriumokon nemcsak az ismeretek bővítése történt. Sok segédeszközt kaptunk a kreatív nevelés egymás iránti megértéséhez, hogy tudatosuljon a diákokban és szülőkben az igazi értékek felismerése és a mindennapi életben való végrehajtásuknak rendkívüli fontossága!

A csend gyakorlatok nekem személy szerint nagyon sokat jelentenek. „Csend – a kultúra kezdetének építőköve”. A napi tanítás kezdetén különböző csend gyakorlatok kínálkoznak – ima, fantáziautazás, meditációs zene, spirituális történet vagy meditáció. Ezt a választékot nekünk, tanároknak egyre gyakrabban és tudatosabban kellene használnunk.

Több lehetőséget biztosítani a ránk bízott fiataloknak, hogy ráleljünk a benső értékeikhez vezető bejáratra.

... Engem személy szerint a FIBS pedagógia kimondottan gyarapított és nemesített. Sok minden jobban tudatosult bennem a három hétvégi szemináriumon. A kollégák, diákok és szülők iránti megértésem továbbfejlődött. Nagy örömöt jelent ebben az irányban dolgoznom.

Az iskolában újra és újra mindenkit motiválni fogok, hogy alkalmazza a FiBS pedagógiát, akkor is, ha az iskolai mindennapok látszólag erre kevés teret engednek. A jövőben az első helyen az értékek oktatása álljon!

 

F.E. –Mezőgazdasági Szakközépiskola, mérnök

...Közel 30 éves munkám során mindig arra törekedtem, hogy személyesen továbbfejlődjek, tanári feladataim jobb és helyesebb megvalósítása érdekében. Ezért végeztem el ezt a szeminárium sorozatot. Ennek egyik fontos felismerése volt számomra, hogy az élethez és a munkához mindannyiunknak szüksége van a „lélek erejére”. Ez a mi benső erőforrásunk.

... A lélek tápláléka a csend gyakorlatok és meditáció, mely öngyógyuláshoz vezet, kiegyensúlyozottságot és önállóságot hordoz magában. Egyik tantárgyam a „személyiségfejlesztés“, és mostantól minden órát meditációval kezdek el.

Egy további pont is nagyon foglalkoztat: a „gondolatok ereje“. Világossá vált számomra, hogy gondolatainkkal sok mindent befolyásolhatunk. A gondolatok rezgéseket idéznek elő, melyeket magunknak vagy másoknak küldünk el.

Külön köszönet Mühlberger asszonynak, akinek nagyon jól sikerült a szeminárium tartalmát sok példával elmagyarázni és élet közelbe hozni.

 

H. M. – hitoktató, bentlakásos iskola nevelője, mérnöknő

... Úgy az oktatáskor, mint a bentlakásos nevelői szolgálatkor meditációs gyakorlatokat alkalmaztam, hogy a gyermekek és serdülők maguk éljék át, észleljék a test, szellem és lélek létét. Az a javaslat, hogy az órát meditációval kellene elkezdeni, különösen sokat segített az úgy nevezett „nehéz gyermekeknél”, hogy jobban elfogadják fény- és árnyékoldalukat. A meditáció minden akadály legyőzésének erőforrása.

A szólás „Gondolatok uralják a világot.” segít nekem lépésről lépésre tudatosabbá válnom.

A FiBS pedagógia segít korunk problémáinak hatékony kezelésében, életünk céljának és értelmének megtalálásában.

 

K. H. –szakközépiskolai tanár

…”A test a lélek közvetítője a láthatóba” idézet Christian Morgensterntől.

Ez a gondolat segít engem a tanulók jobb megértésében; hogy nyitottabb füllel, tisztább látással és több érzéssel legyek magatartásuk iránt.

Napi meditáció a legfontosabb ajándék, amelyet ettől a képzéstől kaptam. Nyugodtabbá váltam és sokkal jobban reagálok, illetve oldom meg a stressz helyzeteket. Az iskolai légkör is sokat javult.

Kedves Mühlberger asszony, Önnek nagyon szeretetteljes kisugárzása van és rendkívül meggyőzően és hitelesen képes a FiBS pedagógiát továbbadni.

 

S. M. – szakközépiskolai tanár (fiúiskolában)

Már régóta foglalkozom a meditáció hatásával. Azt jelenti számomra, hogy meríthetek a kifogyhatatlan energiaforrásból. Társadalmunk egyensúlya felborult a hiányzó spiritualitás miatt. Minden ember keresi az élet értelmét, tájékozódást értékek iránt, melyek erkölcsös tudatosságban gyökereznek. Sajnos pontosan ezekkel a fontos kérdésekkel csak felületesen foglalkoznak az iskolákban. Létfontosságú azonban a gyermekek számára a spirituális alapok elsajátítása, hogy saját maguk átélhessék a bensőben az Erőt.

... Minél pozitívabbak és tisztábbak a gondolatok, annál kellemesebben és sikeresebben alakul minden az életben. Az iskolában újra és újra azt tapasztalom, hogy a fiatalok nem ismerik gondolataik hatalmát, és saját képességeikről sincs sok fogalmuk.

... Az alábbi mondattal teljesen egyetértek: „A félelmektől, aggodalmaktól és problémáktól meggyötört embereket könnyebben lehet befolyásolni, manipulálni és kihasználni.” Látható naponta a médiákban, hogyan uralják félelemkeltéssel az embereket, akik ezt hagyják magukkal megtörténni. Negatív hírek tudatalatti szorongásokat és agressziót váltanak ki belőlünk. De éppen ez az, mely felkelti az ember figyelmét.

A FiBS pedagógiaképzést a személyiségfejlesztés lényeges részének tekintem, melyet kötelezővé tennék minden tanár és nevelő részére. Csak tudatátalakulással nyerhetjük el a képességet, hogy a Földön békében éljünk és megvalósítsuk az élet értelmét.

Nagyon pozitívnak látom a tudatosulás és spiritualitás fejlődését. Ez az út az egész emberiséget szolgálja, és át kell ültetnünk a gyakorlatba. Mindenesetre én kiveszem részem a környezetem átalakításában.

 

S. E. – szakközépiskolai tanárnő, mérnöknő

A csend gyakorlatok és reggeli meditáció kedvezően hatnak a gyermekekre és fiatalokra. A diákok nyugodtakká, lazákká és kiegyensúlyozottakká váltak. Jobb figyelmet és összpontosító képességet állapítottam meg. A diákok lelkesek voltak és különösen a vizsgák előtt kérték a gyakorlását. Elmagyarázták, hogy így eltűnik az idegességük és a vizsgáktól való szorongásuk.

A FiBS pedagógia megerősítette bennem, hogy a test, szellem és lélek harmóniájának fontosságát. „Az ember nem csak kenyérrel él”, mindannyiunknak szüksége van elismerésre, biztonságra, melegségre, szeretetre és Istenbe vetett bizalomra.

Az etikai értékek képezik az alapját a pozitív, elégedett és boldog életnek. „Mint vetsz, úgy aratsz.“

Két kijelentés különösen mélybenyomást tett rám: „Bármivel találkozzunk is, az pozitív.” és „A fény mindig áthatol a sötétségen.”

Az iskolának olyan tanulási és tartózkodási helynek kell lennie, egy vonzó, élményeket biztosító élettérré átalakulnia, ahol az összes érzéket megszólítják, felkeltik és elősegítik a gyermekek s kamaszok kíváncsiságát és tudásszomját. Vállalja mindenki a felelősséget önmagáért, másokért, a munkájáért, a környezetéért.

A tanárok a jövőben diákjaikat ne csak tanítsák, hanem egyenesbe is igazítsák. (Németül szójáték; unter-richten: alatt, alul - helyreigazít, megítél; auf-richten: felegyenesít.)

 

U. M. – szakközépiskolai mérnök-tanárnő

Megállapítottam, hogy sok ember érzelmeit és szívét magas kőfal veszi körül; ez pedig irigységből, butaságból, stresszből, kapkodásból és sietségből épül, nincsen időnk beszélgetésre és kommunikációra, rohanunk egyik eseményről a másikra stb.

Fontos tanulság volt számomra, hogy az „élet hátizsákját“ meg kell szabadítani a szeméttől; egy könnyebb és pozitívumokkal töltött hátizsákkal lazábban és mozgékonyabban haladhatunk az életben.

Örülök, hogy részt vettem a FiBS pedagógia szemináriumán, de talán még jobban, hogy átélhettem az egyszerűség, tisztaság, szeretet és melegség, az elégedettség és az Istenbe vetett bizalom egységét. Ezt a képzést úgy tekintem, mint „töltőállomást“, ahová, mint a jó kútra, mindig vissza lehet térni, feltöltődni.

 

B.-S.B. – pedagógiai gyakorlattal rendelkező nyelvtanár és nevelő, okleveles pedagógus, okleveles szociális munkás,

A legfontosabb személyes nyereségem az volt, hogyan lehet megerősíteni szeretettel és intenzív foglalkozással a gyerekek és kamaszok etikai, morális és spirituális alappotenciálját. Különösen hasznos volt munkám számára a meditáció, mint relaxációs technika, mert közvetlenül gyakorolható és nem igényel hosszú képzési időt, mint például az autogén tréning.

Azt kívánom, hogy a FiBS pedagógia legyen bevezetve az összes iskolába gyermekeink lelki, szellemi és testi fejlődésének érdekében.

 

G. M. – mezőgazdasági mérnök-tanárnő, pedagógus

Egyik legfontosabb felismerésem: „Mi emberek mind egyformák vagyunk!” Ha esik, akkor az esőcseppek mindenkire egyformán hullanak, függetlenül attól, hogy egyszerű cipőeladóról vagy gazdag menedzserről van-e szó. Tehát az iskolában is mindenki egyformán fontos, a takarítótól az igazgatóig. „Minden ember – és minden, ami létezik, téged tanít, ki vagy valójában.”

 

P. S. - szociálpedagógus

A FiBS képzés a mindennapi életre és munkára vonatkozó konkrét javaslataival nagyon meggazdagította életemet. Mély benyomást tett rám Mühlberger asszony eredetisége, hitelessége és vitalitása, ahogyan a „szeresd felebarátaidat, mint önmagad” kijelentés szerint él és életre kelti a szemináriumokat.

A csend és meditációs gyakorlatokat különböző területeken kipróbáltam a gyerekeknél,

és nagyon pozitív tapasztalatokat szereztem, még nyugtalan gyerekeknél is.

 

A.R. – kereskedelmi szaktanárnő

Nagyon örülök, hogy elvégeztem ezt a képzést. De különösen fontosnak tartom, hogy már az általános iskolai tanítók elkezdjék ezt az ösztönző és lelkesítő továbbképzést.

Úgy gondolom, sokszor a tanárok önbecsülése csekély, a frusztráció óriási, és sürgősen szükséges egy motivációs lökés. Ezt egész biztosan elérte ez a képzés és hálás köszönet érte.

 

B.L. R. – szociális munkás, Montessori tanár, óvodavezető, élet- és szociális tanácsadó

... Az egyik legfontosabb felismerésem a FiBS képzés során, hogy újra intenzíven érezhettem, hogy a „helyes úton” járok. Örömmel, energiával, éberséggel, figyelemmel és szeretettel végezni a munkát. Gyerekek a legjobb „tanítómestereim”, ha velük vagyok „itt és most”. Fő hangsúlyt a gyermekek önbecsülésének erősítésére fektetem. Mahatma Gandhi is már megmondta: „A valódi nevelés abból áll, hogy kihozzuk önmagunkból a legjobbat.”

. Számomra a szemináriumok átfogó áttekintést adtak egy teljes körű életszemléletről, mely a saját személyiséget és az emberséget támogatja, hogy a világot pozitívan együtt megváltoztathassuk.

 

Ch. F. – matematika és francia tanár

Francia vagyok, nyelv- és tanulási terápia oktatási gyakorlatával foglalkozom. Szükségem van egy kis időre, hogy a FiBS pedagógia tartalmáról kapott benyomásaimat feldolgozhassam. Nagyon mély és intenzív volt számomra.

 

G.B. – bölcsödei gondozó 


…A FiBS pedagógiai továbbképzés nagyon hasznos volt nekem. Hálás vagyok, hogy  elvégezhettem.

…Számomra ez a szeminárium roppant értékes, személyes tapasztalat volt. Nevet is adnék neki: Istenhez kapcsoló önismereti tréning. Már kezdem felismerni a képességeimet, és igyekszem alkalmazni azokat a MOST-ban. Ehhez a világ legjobb "felizgató" anyagát alkalmazom - a szeretetteljes kacagást -, és törekszem másokat is rászoktatni erre a "drogra".

 

I. - szociálpedagógus


…Den Fokus auf das ‚Wesentliche‘ zu legen, macht mich zufrieden und die Erkenntnisse aus den Seminaren, erleichtern mir das tägliche Miteinander, vor allem im Berufsleben mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Mit der Erkenntnis „Jeder kann etwas“, gehe ich selbstbewusst und mit Spaß an meine Arbeit.

 

Ing. L.W. – Lehrer für Persönlichkeitsbildung an einer Fachschule


…Stilleübungen sind ein wesentlicher Bestandteil meines Unterrichts. Meditation ist für mich ein äußerst wichtiger Ansatzpunkt für die persönliche Weiterentwicklung. Die Vermittlung ethischer Wert habe ich schwerpunktmäßig im Unterricht verankert, und sie werden Fächer- und Themenübergreifend vermittelt.

 
M. – Religionslehrerin und Erzieherin an einer Fachschule


…Ich habe in den letzten Jahren bemerkt, dass Jugendliche mit sich selbst kaum fertig werden. Sie beschäftigen sich kaum mit Geist und Seele. Durch die Eindrücke unserer Gesellschaft sind sie vom eigenen Ich (Ego) zu sehr abgelenkt und geraten somit in Panik und werden aggressiv, wenn Belastungen auf sie zukommen.

…Wir meditieren 2-3 x die Woche und vor allem vor Schularbeiten und Prüfungen, wodurch sich die Schüler konzentrieren konnten und sich weniger aggressiv verhalten.

 

Ing. R. M. – Lehrerin und Erzieherin an einer Fachschule


…Seit Einführung einer kurzen Stilleübung oder Meditation zu Beginn fällt es den Schülern leichter, sich zu konzentrieren und sie arbeiten viel aktiver am Unterricht mit.

…Durch die Lerntypbestimmung hat jeder Schüler sein eigens „Lernprogramm“ erstellt, was eine Hilfe für viele Schüler darstellte.

 

Ing. N. C. - Hauptschullehrerin


…Ich habe von der Ausbildung persönlich, als auch beruflich sehr profitiert. Ich erkenne jetzt viele Fehler, die ich bei der Erziehung der Kinder gemacht habe, das ist etwas herb. Doch der Ausspruch von Frau Mühlberger: „Damals haben sie es nicht besser gewusst“, war ein guter Trost.

…Ich möchte Gott danken, für die Vermittlung der Inhalte der FiBS-Pädagogik. Sie sind wie ein Leitfaden durchs Leben oder ein Rezept fürs Leben.

…Ich habe nur einen Wunsch, lieber Gott schenk mir die Zeit, dass ich viele Erkenntnisse verwirklichen kann.

 
A. - Hauptschullehrerin


…Vom ersten Seminartag an wusste ich, „Das ist es!“. Endlich ein Seminar mit vielen praktischen im Unterricht anzuwendenden Beispielen, nicht immer nur Theorie. Ich bin seither sehr bemüht den Unterricht mit Stilleübungen und Meditation zu bereichern, was zu einem positiven und liebevollerem Umgang miteinander beigetragen hat.

…Begegne ich meinen Schülern respektvoll, dann werden sie auch mir respektvoll begegnen.

…Die Seele kommt in unserem Schulsystem zu kurz. Ich habe erkannt, dass die Schüler sich sehr nach Stille sehnen, leben sie doch in einer sehr lauten Welt!

 

Mag. B.I. – Lehrerin an einer Hauptschule


…Besonders Interessant fand ich die Thematik der Energie der Gedanken und deren Beweis durch den Wissenschaftlicher Dr. Masaru Emoto. Welche Auswirkungen Worte haben, ist für mich noch unvorstellbar. Worte werden oft einfach ausgesprochen, ohne dass man sich vorher überlegt, was man eigentlich ausdrücken möchte und was sie bewirken. Es ist ergreifend, was man mit Worten alles bewirken kann.

…Durch die Fortbildung hat sich mein Bewusstsein erweitert und mein Interesse an der FiBS-Pädagogik ist geweckt worden.

„Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst!“ (L.A. Seneca)

 
E. – Volksschullehrerin seit 25 Jahren


…Als ich durch Zufall – ich weiß, die liebe Frau Mühlberger glauben nicht an Zufälle im Leben – also war es für mich Bestimmung, dass ich im Lehrerzimmer auf die Nachricht vom ÖJRK zum FiBS-Impulstag gestoßen bin. Ich habe sofort gespürt, dass das das Richtige für mich ist.

…Die FiBS-Pädagogik ist sehr gut in der Schule anzuwenden, da meiner Ansicht nach die meisten Schwierigkeiten der Kinder daran liegen, dass ihnen die wichtigen Werte des Lebens, nicht mehr richtig, verfälscht oder überhaupt nicht, vermittelt werden.

…Die Wurzeln der Angst bei Kindern zu finden, ist sicher das Schwierigste, aber auch das Wichtigste.

 

H.-K. M. - Volksschullehrerin


…Ich war mit meinem Latein oft am Ende, bevor ich das Seminar besuchte. Viele Inhalte der FiBS-Pädagogik konnte ich sofort in die Praxis umsetzen. Sie haben mir in vielerlei Hinsicht die Augen geöffnet und mir Mut gemacht zu probieren, experimentieren und die Hoffnung nie aufzugeben. Manche Dinge brauchen einfach Zeit und liebevolle Zuwendung, um sich entwickeln zu können. Durch die meditative Reise ins „Lichtstübchen“ wurden den Kindern ihre innere Kraftquelle bewusst und wie sie dadurch zu mehr Lebensfreude, Selbstbewusstsein, Konzentration, Kreativität und Ruhe kommen.

…Negative Gedanken und Hirngespinste brachten mich trotz aller guten Vorsätze immer wieder ins straucheln. Aber nun die Gewissheit zu haben, dass jeder Tag, ja eigentlich jede Sekunde ein neuer Anfang sein kann, wenn ich es nur zulasse und es will, ist für mich sehr tröstlich.

…Auch mehr Wert auf gesunde, natürliche Ernährung durch „Lichtnahrung“ zu legen (Gemüse, Obst, Nüsse) und die Bedeutung des Wassertrinkens wurden mir Dank des Seminars viel bewusster.

 
H. - Volksschullehrer


…Ich kann nur sagen, dass ich von jedem Seminarmodul profitiert habe.

…Die Wirkung am Morgen mit den Stilleübungen und der Meditation war erstaunlich.

…Anhand des Lerntyptest konnte ich den Kindern ihren entsprechenden Sitzplatz zuordnen, was mehr Ruhe und Harmonie in der Klasse erzeugte und bessere Lernergebnisse erbrachte.

…Der Satz „Angst gehört auch zum Leben, sie schützt, stärkt und macht lebenstüchtig“, gab mir persönlich einen totalen inneren Auftrieb.

…Die Aussage: „Es gibt keine Fehler! Jeder Fehler ist ein Lernschritt“, wirkte wie Balsam auf meine Seele.

 
H. - Volksschullehrerin


…Eine meiner wichtigsten Erkenntnisse die ich täglich vor dem Unterricht umsetze, ist folgendes Gebet von Darshan Singh:

Beginne den Tag mit Liebe

Fülle den Tag mit Liebe

Beende den Tag mit Liebe

Dies ist der Weg zu Gott

Denn Gott ist Liebe.

…Wassertrinken in der Schule lässt vorhandene Energien fließen und uns klar denken.

…Meditative Übungen sind stressabbauend, die Atmosphäre in der Klasse wird harmonischer und friedvoller und die Lernfähigkeit steigert sich.

…Als Lehrer müssen wir durch eine ethische Lebensweise Vorbild sein.

…Ich persönliche habe am meisten von der Meditation profitiert und eine andere Lebenseinstellung bekommen.

 
I. - Volksschullehrer


…Ich erlaube mir ihnen Frau Mühlberger meinen aufrichtigen Dank auszusprechen, dass es dieses Seminar der FiBS-Pädagogik gibt! Es ist außerordentlich anregend und ermutigend und orientiert sich an unseren praktischen Bedürfnissen. Man wird sich seiner geistigen und spirituellen Kräfte wieder bewusst, und der anhaltende Erfolg beweist, dass dieser Weg im Umgang mit den Menschen der Richtige ist.

…Glückliche, zufriedene, achtsame und liebevolle Kinder strahlen nach allen Richtungen und sind das Ziel unserer Arbeit.

…Für mich ist die Ausbildung eine wahre Hilfe und eine wertvolle Unterstützung, mit den Kindern gemeinsam daran zu arbeiten, die Themen umzusetzen.

…Um den Fernseher, den Computer und die Handys zu ersetzen, die eine so große Bedeutung im Leben der Kinder haben, benötigen wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit und alternative Angebote in der Freizeitgestaltung.

 
C. - Kindergartenleiterin


…Jeder Mensch hat Stärken und Fähigkeiten und besteht nicht aus reparaturbedürftigen Mängeln und Unzulänglichkeiten. Wir gehen nicht auf „Fehlerfandung“, sondern auf „Schatzsuche“ und versuchen, die Stärke und das Interesse der Kinder zu fördern und zu unterstützen.

…Das FiBS-Gefühlskartenset mit den Gefühlskärtchen habe ich schon sehr hilfreich einsetzen können.

…Wir sind für unser Lebensglück selbst verantwortlich, in dem wir richtige Entscheidungen treffen.

 
S. - Erzieherin


…Als erstes möchte ich mich für diese FiBS-Ausbildung bedanken, da sie für mich und mein Leben eine sehr große Bereicherung ist. Bei mir hat es so manche Lichtblicke und Aha-Effekte gegeben.

…Das Seminar mit allen Modulen hat mich auf meiner Suche nach „Liebe“ weitergebracht. Dies ist mir erst während der Seminare bewusst geworden. Die Zwiegespräche mit Gott oder dem Göttlichen gab es in meiner Kindheit sehr oft und ich bin glücklich, dass es sie mittlerweile wieder gibt.

…Meditation hilft mir meine Ängste zu überwinden.

…“Ein Kind zu erziehen ist vielleicht die schwierigste Aufgabe, die sich uns Menschen überhaupt stellen kann. Sie erfordert genaue Kenntnisse, eigene gefühlsmäßige Ausgeglichenheit, Geduld, Feinsinn, echte Hingabe und Liebe für die ganze Schöpfung mit entsprechender Vorbildwirkung.“ 

 

  

Levélkivonat egy édesanya leveléből, akinek a fia FiBS-tanulótáborban vett részt:

"A fiam, Bernhard O. idén második alkalommal vett részt a FIBS tanulótáborban. Már az első tábor után egész évben hasznosítani tudta az új tapasztalatokat a mindennapi életben. Stresszes helyzetekben meditált vagy jóga gyakorlatokat végzett. Azóta sokkal nyugodtabb és tisztában van a tanulási típusával. Ő egy kinesztétikus típus, melynek ismerete számomra is hasznos, mert így jobbam megértem, és elfogadom testi elevenségét, amit addig tévesen nyughatatlanságnak tekintettem.

Bernhard nagyon jól érezte magát, mert nagyon tetszett neki a gondozók és gyermekek tiszteletteljes viselkedése és a sok elismerés, amiben részesítették. Köszönöm mindenkinek, aki ezt lehetővé tette. "

 

 

Szülők visszajelzései, kiknek gyermekei a FiBS-tanulótáborban voltak:

A szülők beszámoltak arról, hogy a gyerekek a tábor után jobban tudtak koncentrálni. Sőt bizonyos esetekben jobb tanulási eredményeket értek el, csökkent a félelmük és agrasszívitásuk, javult a szociális magatartásuk és több tiszteletet mutattak egymás iránt. Továbbá egészségesebben kezdtek táplálkozni.   

 
 

Egy édesanya beszámolója, aki elvégezte a szülőknek tartott FiBS-workshopot: 

Köszönjük,hogy mindketten - férjem és én - részt vehettünk a szülőknek tartott FiBS workshopon. Mivel három gyermekünk van (12, 16, 18 éves), kiknek serdülőkorában újra és újra saját korlátainkba ütköztünk, olyan utat kerestünk, mely segít a békésebb és harmonikusabb családi életünk kialakításában. Hála a FiBS szemináriumnak, felismertük, hogy szülőkként példaképül kell szolgálnunk gyermekeinknek, és valódi spirituális értékeket integrálni családi életünkbe. Egyre jobban sikerül, hogy egymással nyugodtabban, türelmesebben és figyelmesebben viselkedünk.  

Ezen kívül el kezdtük tisztelni egymást a kisebb-nagyobb hibákkal együtt, mely szeretetteljesebb és nyugodtabb élethez vezetett. Meghitt, őszinte beszélgetéseink révén jobban megértettük gyermekeinket. Nekiláttunk a csendgyakorlatok és meditáció végzéséhez, melyek révén békét és Isten szeretetét tapasztalhattuk meg a bensőben. Istenbe vetett hittel és önmagunk szeretetével mindenki derűsen járhatja az önállóság, a személyes felelősség útját.
Köszönjük ezeket a felismeréseket!
Monika S.