Spirituális tananyag

A FIBS Támogató Egyesület kifejlesztett egy egyedülálló pedagógiai koncepciót, amely megfelel a mai kor gyermekekkel szemben felállított követelményeinek.  A spirituális tanterv napi egy tanórában "Spirituális pedagógia" tantárgyként az általános iskola (1-8. osztály) részére lett kidolgozva.

Sieglinde Mühlberger sok éven keresztül szerzett teljes körű tapasztalatokat a gyermekekkel és ifjakkal való foglalkozása közben. Ennek során irányításával pedagógus csapata kifejlesztett egy etikai-spirituális alapokon nyugvó, speciális tananyagot, mely beépíthető a hivatalos tantervbe.

Határvölgyi Csilla (magyar tanárnő) ezt 800 gyönyörű rajzzal díszítette.   

Elsőtől a nyolcadik osztályig a tankönyvek és a tanári kézikönyvek  rendelkezésre állnak. Az eredeti német kiadványt már lefordították magyarra és angolra.

Az aktuális oktatási tantervbe beillesztett spirituális FiBS pedagógia előkészíti a gyermekeket és fiatalokat a spiritualitás iránti egyre fokozódó érdeklődésre. Így válnak szeretetteljes világpolgárokká, kik az egész világegyetemmel azonosulnak, felismerik kapcsolatukat a Földdel s valamennyi élőlényével  - legyen az ember, állat vagy növény, és ráeszmélnek az élet értelmére. Ekképpen terjeszthetik a szeretetet és békét a világban, érezhetik egymás szeretetét, megértését és hasznavehetőségüket, mely különösen fontos lelküknek.

 

A FiBS pedagógia  életre való előkészítés, tanárnak és diáknak egyaránt.

Segít a saját benső tudatot "transzformálni", megváltoztatni és továbbfejleszteni, melynek következménye, hogy önmagunkat és a körülöttünk lévő világot helyes fényben látjuk s értjük.

 

Úgy gondolom, hogy azon örök fény szikráját hordozzuk magunkban,
mely a lét lényegében ragyog és gyenge érzékeinkkel csak haloványan sejtjük.
Hogy e szikra lángra lobbanjon, és az istenit megvalósítsuk,
nos, ez legmagasztosabb, legfőbb kötelességünk.

Johann Wolfgang von Goethe

 

A FIBS pedagógiában fontos helyet foglalnak el a csendgyakorlatok és a meditáció. Segítik a gyermekek jobb koncentrációját, megnyugvását. Így megerősödnek, harmóniába kerülnek és energiához jutnak. Szükségük van a csend és meditáció idejére, hogy felfedezhessék - a minden emberben meglévő - benső, spirituális gazdagságot. Ennek köszönhetően kifejlődik a tudat, mely felismerteti, minden ember ugyanabból az isteni fényből ered. 
 
Napi 5-10 perc meditáció reggel a tanítás kezdetén, rögtön érezhető, békés, koncentrált légkört teremt az iskolában, tanároknak és diákoknak egyaránt.

 

A spirituális FiBS tananyag az alábbi témaköröket foglalja magában:

FiBS pedagógia fogalma, meghatározása

Etikus-spirituális értékek fejlesztése

Nyugalom, kikapcsolódás, lazítás és meditáció

Erőszakmentesség, békére nevelés

Őszinteség, becsületesség és igaz életmód

Alázat, elégedettség és hála

A gondolatok hatalma és ereje

 Konfliktusmegoldó módszerek, erőszakmentes kommunikáció

Tisztelet, figyelmesség és gondoskodás emberről, állatról és a
    természetről

Szeretet kifejlesztése az egész teremtés iránt

Mások önzetlen szolgálata

Egészségre tudatos, teljes körű táplálkozás

Tanulási célkitűzések és életcélok felállítása, meghatározása

Az összes kultúra közös értékeinek méltatása, megbecsülése

Szentek, misztikusok, próféták élete

Összehasonlító vallástudományok

Művészet és spiritualitás a festészetben, szobrászatban, költészetben

Zene és spiritualitás

 Projektmunkák, önképzés, önálló tanulás

 Kulturális program

 

Természetesen témáinkhoz tartoznak a csapatszellem, közösségi összetartozás, a megkülönböztető és döntési képességek fejlesztése.