Kiadványok

 

100 spirituális történet  4 - 99 éves gyermeki lelkeknek

 

A spirituális történetek jelentik a legrégebbi tanítási módszert az egységes, alkotó megközelítésekhez történő eljutáshoz, és csodálatos lehetőséget kínálnak arra, hogy a gyermekek és a fiatalok megismerkedjenek az élet erkölcsi és szellemi értékeivel. Minden történetben egy mély bölcsesség rejlik, mely megszólítja a tudatalattit, új látásmódokat tár fel, és az életet gazdagabbá teszi. Ezáltal a gyermekek megtanulják leküzdeni félelmeiket, bizonytalanságaikat, kisebbségi érzéseiket, agressziójukat, és azt is felismerik, hogy a konfliktusokat békés úton is meg lehet oldani. A gyermekekben olyan belső képek alakulnak ki, melyek nagyon hatásosak, gyógyítóak és inspirálóak: örömet szereznek, elindítják a képzeletet, mely nagyon fontos alapot jelent a későbbi viselkedés és életmód kialakulásában. Megtanulnak elmélyülni saját benső világukban, hogy onnan vigyenek erkölcsi értékeket a túlságosan anyagiasan gondolkodó világunkba. A spirituális történetek elfeledtetik velünk az időt és a teret, tudunk lebegni, repülni, vagy el tudunk merülni gondolati világunk mélységeiben. Örömet és megvilágosodást hoznak a szívekbe, s gyógyírt jelentenek minden gyermeki lélek számára.

             

80 etika tanulási lap 5 - 15 éves gyermekeknek és fiataloknak

 

 80 különböző, varázslatos illusztrációkkal ellátott munkalapból álló mappa, mely segít a gyermekeknek és fiataloknak abban, hogy életükbe integrálni tudják az egységes egészre vonatkozó elképzeléseket és olyan fontos értékeket, mint a tolerancia, a tisztelet, beleérzőképesség, a környezet, a barátok, a szomszédok és a természet iránti figyelmesség, valamint az egyetemes szeretet. Ezek a mintakérdések jelentősen befolyásolják a jövőbeli iskolai és szociális kilátásokat. Vezérfonalként szolgálnak, és elősegítik az erkölcsi nevelést. A gyermekek játékos módon mindenkori válaszaikon keresztül mély betekintést engednek tudatállapotukba, illetve tájékoztatnak látásmódjukról és beállítottságukról, meggyőződésükről, érzéseikről és lelki életükről. A felnőttek számára csodálatos lehetőséget nyújt arra, hogy elvezessék a gyermekeket erkölcsi és szellemi értékekhez, hogy elősegítsék az egymással szembeni harmonikus bánásmódot, és hogy erősítsék tudatosságukat.