Jövőképünk

 

FIBS meggyőződése, hogy minden gyermek számtalan tehetséggel bíró és különféle tanulási szükségletet igénylő egyedülálló egyén. El kell sajátítaniuk a célok kitűzését és mások önzetlen segítését. Meg kell tanulniuk, hogy a nagy változások és átalakulások korában egy békés világ nagyköveteivé váljanak.

 

A tanároknak és pedagógusoknak újra több szeretetet, megbecsülést és lelkesedést kellene kifejleszteniük a tanári szakma és választott szaktárgyaik iránt és ezt továbbadni a diákoknak.

 

Olyan világot szeretnénk, ahol minden egyént tisztelnek és becsülnek, és valamennyi ember méltóságban és tiszteletben élhet. Egy világot, amelyben bizalommal, őszintén és megbecsülésben békésen együttélhetünk és szívtől-szívig kommunikálhatunk valamennyi élőlénnyel.

Ha a gyermekek elsajátítják az intellektuális, fizikai  és spirituális tulajdonságokat, akkor földünk a béke, szeretet és egység otthonává válhat. 

 

 

Képzelj el olyan világot, melyben mindenki

biztonságban, szeretve és elfogadva élhet.

Mily szép lenne az összes emberrel,

bolygónk különböző kultúráiból,

szeretetben egyesülni.

 

 

 

 

 

Kezdjük a napot szeretettel,

töltsük azt ki szeretettel, s

fejezzük be szeretettel.

Ez az út vezet Istenhez,

mert Isten szeretet.

Sant Darshan Singh